3 B


Triple-B ---- Beschikbaar -------- Betrouwbaar -------- Bruikbaar ----

Seminar 'Introduktie Triple-B'

Na deze introductie is helder wat de Triple-B methode te bieden heeft.
Met de Triple-B methode worden de activiteiten die nodig zijn om de bruikbaarheid
van een product te bevorderen ingericht met de focus op
Beschikbaar, Betrouwbaar en Bruikbaar.

De Triple-B methode bestaat uit het benoemen en uitvoeren
van aktiviteiten, die ontstaan zijn door te kijken
naar produkt en/of service vanuit de BBB-focus.Beschikbaar

Een produkt en/of dienst dient allereerst Beschikbaar te zijn.
De Beschikbaarheid dient gewaarborgd te worden.


Betrouwbaar


Een produkt en/of dienst dient daarna Betrouwbaar te zijn.
Doet het wat het moet doen en/of is de informatie,
die getoond en/of gegeven wordt de juiste!


Bruikbaar

En als allerlaatste stap wordt het gebruikt?
Hoe Bruikbaar is het?
Hoe is de acceptatie-graad?


Voor opmerkingen en vragen stuur ons een mail ...

Hoofdpagina Terug