3 B


Triple-B ---- Beschikbaar -------- Betrouwbaar -------- Bruikbaar ----
Symfoniestraat 9
1312 ET Almere-Stad
telefoon 036 - 53 65 775
ABN-AMRO Bank 49.23.24.816
KvK 39 05 51 63
036 - 53 66 235 fax

Triple-B methode van
Quality Software Eindhoven bv

De Triple-B methode is een methode waarbij het gebruik van
bestaande en/of te ontwikkelen produkten en/of diensten
maximaal wordt gegarandeerd.

De Triple-B methode is een wijze van opereren, waarbij het
gezichtsveld (focus) gericht is vanuit de 3 B-s.

De B-s van Beschikbaar,
Bruikbaar en Betrouwbaar.

Een produkt en/of dienst dient allereerst Beschikbaar te zijn.
De Beschikbaarheid dient gewaarborgd te worden.

Een produkt en/of dienst dient daarna Betrouwbaar te zijn.
Doet het wat het moet doen en/of is de informatie,
die getoond en/of gegeven wordt de juiste!

En als allerlaatste stap wordt het gebruikt?
Hoe Bruikbaar is het?
Hoe is de acceptatie-graad?

De Triple-B methode bestaat uit het benoemen en uitvoeren
van aktiviteiten, die ontstaan zijn door te kijken
naar produkt en/of service vanuit de BBB-focus.BBB-visie

Organisaties die optimaal functioneren
en produkten en diensten leveren
die Beschikbaar, Betrouwbaar en Bruikbaar zijn.


BBB-focus


Beschikbaar
Betrouwbaar
Bruikbaar


BBB-missie

Triple-B methode is ontworpen om de bruikbaarheid
van produkten en/of diensten te bevorderen.

Met Trible-B raak je alle facetten
die bepalen of een produkt en/of service
wel of niet gebruikt wordt en/of
de mate waarin deze gebruikt wordt.


Triple-B visueel


Voor opmerkingen en vragen stuur ons een mail ...

Hoofdpagina