3 B


Triple-B ---- Beschikbaar -------- Betrouwbaar -------- Bruikbaar ----

Triple-B op het internet
Beschikbaar

Pagina's dienen snel benaderbaar te zijn.
Dit beperkt de wachttijd van een internet-gebruiker
Grootte bestanden zoals bijv. plaatjes,
daarvan bepaald de gebruiker of hij deze wil zien.
Dit bereikt hij door daar dan op te klikken.

Betrouwbaar

Wil men een groot publiek benaderen op het internet,
dan is het niet aan te raden om gebruik te maken van
de allernieuwste technische snufjes.
Er zijn gebruikers van het internet, die eens op het net gegaan zijn
en nog steeds met dezelfde browser werken.
De kans bestaat dat deze groep gebruikers
indien men gebruikt maakt met de allerlaatste technische snufjes
onbetrouwbare informatie getoond krijgen.

Bruikbaar

Om het internet aantrekkelijk te maken, dient het ook bruikbaar te zijn.
Bijv. Het verkrijgen van informatie over hotels,
zonder dat men daar zou kunnen boeken
komt de bruikbaarheid niet ten goede.
Focussen op het Belang van de internet-gebruiker
en daar op anticiperen zal de Bruikbaarheid
van het internet Bevorderen


Wij hebben ons gespecialiseerd om Triple-B toe te passen op Internet
Als u daarin geassisteerd wilt worden, vul dan het volgend formulier in.


Hoofdpagina